Съобщения

Обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба
04.09.2019
Обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обявяване на конкурс за свободна академична длъжност „доцент" в НВУ „Васил Левски" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
04.09.2019
Обявяване на конкурс за свободна академична длъжност „доцент" в НВУ „Васил Левски" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Обявяване на вакантни длъжности в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба
03.09.2019
Обявяване на вакантни длъжности в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба
03.09.2019
Обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Обявяване на вакантна длъжност във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
03.09.2019
Обявяване на вакантна длъжност във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили
03.09.2019
Обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завтршили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg