Съобщения екология

Обява
24.03.2020
ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр.Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“, включващ следните улици: ул. „Орлово гнездо“, ул. „Велико Димитров“, ул. „Владислав Варненчик“, ул. „Тракия“ и ул. „Михаил Иванов“           Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“, включващ следните улици: ул. „Орлово гнездо“, ул. „Велико Димитров“, ул. „Владислав Варненчик“, ул. „Тракия“ и ул. „Михаил Иванов“   Рехабилитацията на част от уличната мрежа на град Аксаково включва следните улици: ул.„Орлово гнездо“ от ОТ 43 до ОТ...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
23.03.2020
СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Ви информираме, че „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД, гр. София, има следното инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща Приемно-предавателна станция № 4119“, собственост на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД, разположена на покрива на сграда в УПИ VI, кв. 21 по плана на гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ №58Б. Инвестиционното предложение е ново и е във връзка с повишаване качеството и капацитета на мобилната мрежа на телекомуникациите на Теленор България ЕАД, чрез монтаж на нови антени върху мачта и допълващо оборудване...

Обява за инвестиционно предложение
18.03.2020
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-70 / 18.03.2020г., уведомление и допълнителна информация за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Промяна по време на строителството на обект от „Склад за метални конструкции“ в „Обект за производство на сухи, кремообразни, емулгиращи и желирани смеси“ в поземлен имот с идентификатор 67489.1.993, урбанизирана територия, НТП „За складова база“ с площ 4943 кв. м., местност „Старо село“, село Слънчево, община Аксаково.   С Възложител : „АТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани...

Решение за предварително изпълнение на становище за ЕО на ПП на ОУП Аксаково
09.03.2020
Решение за предварително изпълнение на становище за ЕО на ПП на ОУП Аксаково

На вниманието на собственици на пчелини, разположени на територията на гр. Аксаково
06.03.2020
СЪОБЩЕНИЕ     На вниманието на собственици на пчелини, разположени на територията на гр. Аксаково     Уведомяваме Ви, че в периода 09.03.-12.03.2020 г. ще се извършва пръскане от КПУ „Съединение 95“, гр. Аксаково на площи засяти с ечемик и пшеница против житни плевели в следните местности на територията на гр. Аксаково: „КЬОР БУНАР“ – масив №38 и №40; „ЕДИ МЕШЕ“ – масив №34; „ТОПРЪКЛЪК“ – масив №№31,32,33; „КАВАЦИТЕ“ – масив №36.   Пръскането ще се извърши с препарат: АКСИАЛ – 80мл./дка с времетраене от 09:00 ч. до 16:00 ч.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО  

Обява
05.03.2020
Съобщение "АГРО СИП" ООД

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.