Съобщения

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ-Варна за землищата на селата Долище, Климентово, Любен Каравелово, Новаково и землището на гр.Игнатиево, както и карти на масивите за ползване на земеделските земи
07.10.2019
ЗАПОВЕД № РД-19-04-205гр. Варна, 01.10.2019 г.     Карта с.Долище ЗАПОВЕД № РД-19-04-206 гр. Варна, 01.40.2019г. Карта с.Климентово ЗАПОВЕД № РД-19-04-207 гр. Варна, 01.10.2019г. Карта с.Любен Каравелово ЗАПОВЕД № РД-19-04-208 гр. Варна, 01.10.2019г. Карта с.Новаково ЗАПОВЕД № РД-19-04-210 гр. Варна, 01.10.2019г. Карта гр.Игнатиево

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ-Варна за землищата на селата Зорница, Кичево и Осеново, както и карти на масивите за ползване на земеделските земи
03.10.2019
ЗАПОВЕД № РД-19-04-118 гр. Варна, 30.09.2019г. Карта с.Зорница ЗАПОВЕД № РД-19-04-119 гр. Варна, 30.09.2019г. Карта с.Кичево ЗАПОВЕД № РД-19-04-120 гр. Варна, 30.09.2019г. Карта с.Осеново

Подбор на служители на длъжност „Домашен помощник”
27.09.2019
О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност  „Домашен помощник” Във връзка с изпълнението на административен договор BG05M9OP001-2.040-014  за финансиране на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-община Аксаково“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора  и лица с увреждания-Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  съфинансирана от Европейския социален фонд,  Община Аксаково обявява подбор за длъжността „Домашен помощник“ ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Оказване помощ и подкрепа на потребителя на социални дейности от интегрирани здравно-социално услуги, в частност социално-битови услуги. Характеристиките на  длъжностите ще се предоставят : гр. Аксаково, ж.к. „Надежда”, бл.1, вх.1, Общинско...

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ-Варна за землищата на селата Ботево и Водица, както и карти на масивите за ползване на земеделските земи
27.09.2019
ЗАПОВЕД № РД-19-04-100 гр. Варна, 26.09.2019г Карта - Ботево ЗАПОВЕД № РД-19-04-101 гр. Варна, 26.09.2019г Карта - Водица

Автобусни карти за учебната 2019 г./2020 г
21.09.2019
Уважаеми съграждани, автобусни карти за учебната 2019 г./2020 г. за   ученици в езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, живеещи с постоянен адрес в населените места на територията на Община Аксаково, може да закупите след представяне на служебна бележка от Община Аксаково или кметствата по населени места.   от Общинска администрация - Аксаково

Да изчистим България заедно
12.09.2019
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че за поредна година Община Аксаково се присъединява към кампания „Да изчистим България заедно”, която ще се проведе на 14.09.2019г. (събота) от 09.00 часа. Призоваваме жителите на Община Аксаково да се включат в инициативата, за да станат населените места по - чисти и по - уютни за живеене. Чували и ръкавици могат да се получат в стая № 2, етаж 1 в сградата на Общината (дежурен по Община). От Община Аксаково ще бъде осигурена техника за събиране и транспортиране на отпадъците. Местата за почистване са, както следва:   Терен в обхвата на път VАR 2028 /Долище-Варна/ до поземлен имот...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg