Съобщения по чл. 32 от ДОПК

АЛЕТРИКО 2011 ООД АУЗД
14.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 297/12.02.2019 г.     ДО АНДОНИС ФОТИ УПРАВИТЕЛ НА „АЛЕТРИКО 2011“ ООД   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ФОТИ ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петлешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Цветана Добрева – Старши експерт - МДТ, за връчване на Акт...

ХРИСТО МАНОЛОВ АУЗД
14.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 295/12.02.2019 г.     ДО ХРИСТО МАНОЛОВ   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН МАНОЛОВ ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петлешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Цветана Добрева – Старши експерт - МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения...

ХОС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД - АУЗД
06.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  263/06.02.2019 г.           ДО МИР  МАХДАВИ УПРАВИТЕЛ НА  “ХОС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”  ЕООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МАХДАВИ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на...

Тодор Тодоров АУЗД
05.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 251/05.02.2019 г.     ДО ТОДОР ТОДОРОВ   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ТОДОРОВ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петлешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Цветана Добрева – Старши експерт - МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с...

Милен Петров АУЗД
05.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 236/04.02.2019 г.     ДО МИЛЕН ПЕТРОВ     УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПЕТРОВ ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петлешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Цветана Добрева – Старши експерт - МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения...

Димитър Станев АУЗД
05.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 244/05.02.2019 г.     ДО ДИМИТЪР СТАНЕВ   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН СТАНЕВ ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петлешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Цветана Добрева – Старши експерт - МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg