Досие №277 на процедура "„Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на общинска сграда „здравен дом“ в парцел II, кв.22 по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково“ "
Договор за изпълнение и приложения към него
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на общинска сграда „здравен дом“ в парцел II, кв.22 по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково“ договор досие
Величка Парушева / 19.12.2019 14:15
Протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на общинска сграда „здравен дом“ в парцел II, кв.22 по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково“ досие
Величка Парушева / 06.12.2019 14:55

Протокол от работата на комисията

Документация за участие в обществената поръчка
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на общинска сграда „здравен дом“ в парцел II, кв.22 по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково“ досие
Величка Парушева / 25.10.2019 14:45
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на общинска сграда „здравен дом“ в парцел II, кв.22 по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково“ досие
Величка Парушева / 25.10.2019 14:40

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на общинска сграда „здравен дом“ в парцел II, кв.22 по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково“

 

Намерени са 4 записа