Честит Ден на народните будители!
01.11.2018
      На днешния ден - 1 ноември ние отдаваме заслужена почит към всички онези, благодарение на които българската нация е запазил вярата си в духовните ценности, в морала и доброто, благодарение на които предците ни са оцелели в най-тежките за нацията ни години – народните будители. Във връзка с отбелязване Деня на Народните будители, Община Аксаково покани Драматичен театър „Рачо Стоянов“ - Габрово, като предостави зрителната зала на Народно читалище „Просвета 1905“ за безвъзмездно ползване. За всички любители на театралното изкуство, в две представления, беше изнесена постановката на Михал Мишкоед  /„Зех тъ, Радке взех тъ!“/ по Сава Доброплодни, а за децата, на...

Община Аксаково в Брюксел
18.10.2018
  Община Аксаково получи специална покана от Програма „Европа за гражданите“ към Европейската комисия да представи своя проект „Европа на бъдещето – многолика и единна“ в рамките на "European Week of Regions and Cities 2018" от 8 до 11 Октомври 2018 г. Седмицата на регионите е ежегодно издание на Комитета на Регионите,  на което се събират предствители на местните власти, неправителствените организации и бизнеса, които дебатират по актуални теми за Европа.  В тази годишното издание взеха участие над 6000 участника от над 140 региона на Европа. Община Аксаково бе поканена да презентира своя проект във  форум  „Чува ли ме Европа? Градовете като...

Община Аксаково обявява, че има одобрена заявка за 3 работни места по Програма „Старт на кариерата“.
05.10.2018
Работните места са със срок на заетост 9 месеца, разпределени, в следните звена на Община Аксаково по професионално направление и  длъжност     Отдел/Звено Професионално направление Длъжност, кояте ще бъде заемана Отдел „Опазване на околната среда“   Науки за земята   Еколог   Отдел „Счетоводни дейности   Икономика Счетоводител Отдел „Инфраструктура“ Архитектура, строителство и геодезия Експерт „Инфраструктура“     Минимални изисквания за достъп на кандидатите до участие в подбора по Програмата: Да са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и специалност по посоченото професианално направление за работните място, за което кандидатстват Да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”; Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.   Кандидатите подават документи в дирекция „Бюро по...

ЕНЕРГО-ПРО
05.10.2018
Уважаеми съграждани уведомяваме ви, че на 19.10.2018 г. /петък/  от 10:00ч. до 14:00ч.  в сградата на НЧ „Просвета – 1905“ гр.Аксаково, ет.1 „ЕНЕРГО – ПРО“ ще има изнесен офис  за обслужване на клиенти в Община Аксаково. На място ще може да се направи актуализация на клиентски данни и приемане на документи за смяна на титиуляр на партида за електроенергия.   Необходими документи: лична карта документ за собственост на имота удостоверение за наследници     Общинска администрация - Аксаково  

Социално подпомагане
05.10.2018
                              Хора с трайни увреждания и намалена подвижност, ползващи помощни технически средства за придвижване, затрудняващи се да посетят приемните гишета на дирекция Социално подпомагане - Варна, изнесено работно място - Аксаково могат да се обърнат към служител на общината, за съдействие  да бъдат обслужени от социален работник в сградата на общинска администрация - Аксаково.

Международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване“ 25-27 септември 2018 г.
03.10.2018
Община Аксаково в рамките на проект „Социални услуги на едно гише”, с договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж ” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд проведе в периода от 25-27 септември 2018 г.  международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване“ в хотел „Черно море“, зала „Одесос“.       Целта на конференцията е да се разпространи опита на общините Игуелада, Хорсенс, Полска Асоциация за социални услуги сред широката общественост, както и опита на община Аксаково с приложението на пилотния модел „Социално обслужване на едно...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg