Промени в графика на автобусна линия № 121
18.01.2019
Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че фирма „Транстриумф Холдинг“ АД пуска допълнителни курсове на линия № 121, считано от 21.01.2019 г., като молим за Вашето мнение относно необходимостта от промяна на транспортния график. Разписанието е, както следва: Маршрутно разписание на Линия № 121 през делнични дни Аксаково Почивка Час на тръгване Час на тръгване 05:40 05:50 отива до гр. Иг-во 06:30 07:00 06:50 тръгва от гр. Иг-во 08:00 08:00 10:30 08:55 11:30 11:40 12:40 12:25 13:30 13:40 15:20 14:20 16:00 отива до гр. Иг-во 16:20 17:20 16:55 тръгва от гр. Иг-во 18:10 18:30 19:45 19:00   Маршрутно разписание на Линия № 121 събота   Аксаково Почивка Час на тръгване Час на тръгване 06:05 08:00 09:00 11:30 12:25 13:30 14:20 17:10 18:05   Маршрутно разписание на Линия № 121 неделя                    Аксаково Почивка Час на тръгване Час на тръгване 06:05 08:00 09:00     17:10 18:05       За становища и предложения: e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg или на тел. 0894/638 650 – Десислава Стоянова.   отдел „Общинска собственост, стопанство и транспорт“

Съобщение
21.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО       УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ,   Уведомяваме Ви, че по повод Коледно-новогодишните празници „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково, ще работи с променено работно време, както следва:   Клетка 1 за приемане на отпадъци с цел обезвреждане чрез депониране, ще работи всеки ден от седмицата / вкл. събота и неделя/, като в изброените по-долу дни ще е с намалено работно време както следва:   - 24.12.2018г. от 08.00ч. до 14.00ч.; - 25.12.2018г. от 10.00ч....

Автобусни карти за месец януари
20.12.2018
 Автобусни карти за месец януари ще се продават в сградата на Народно читалище „Просвета-1905“ – гр. Аксаково, ет. 1 в дните 27, 28 и 29.12.2018 г., както и на 02.01.2019г. между 08, 00 и 17, 00 ч. почивка: от 12:00ч. до 12:30ч. и от 15:00ч. до 15:30ч.  

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
12.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата Донка Бъчварова, Стефка Петрова, Недялко Димитров, Уляна Бъчварова, Анелия Драганова- Куцарова, Денислав Драганов и насл. Марко Енев, че е започнало административно производство по издаване на данъчни оценки по обстоятелствена проверка за пл. № 62, участващ в образуването на УПИ ІІ- 63 и УПИ VІ- 63,  кв. 34, по действащия план на с. Радево, община Аксаково, Област Варна.          Производството е по инициатива на Галина Василева.          Административното производство ще завърши с издаване на исканата данъчна оценка.          Уведомявам Ви, че образуваното производство е административно такова и в него не могат да...

Съобщение отдел Местни данъци и такси
06.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е         Община Аксаково Ви уведомява, че поради годишно приключване на 2018 г., каса № 2 - „Местни данъци и такси“ в сградата на общинска администрация,  ще работи до 14,00 ч. на 28.12.2018 г./петък/.           С уважение,   ЖИВКА ГОСПОДИНОВА, Началник на отдел „МДТ“

Фирма „Транстриумф Холдинг“ АД, във връзка с транспортното обслужване на населението на Община Аксаково, търси да назначи шофьори и кондуктори
05.12.2018
Фирма „Транстриумф Холдинг“ АД, във връзка с транспортното обслужване на населението на Община Аксаково, търси да назначи: Шофьори: За градски транспорт; За изпълнение на графици. Кандидатите е необходимо да притежават следните валидни документи: Правоспособност за управление на МПС категория D; Удостоверение за психологическа годност за извършване на обществен превоз на пътници и товари; Карта за квалификация на водача. Фирма „Транстриумф Холдинг“ АД предлага: Трудов договор на пълно работно време; Възможност за постоянна заетост в компанията; Нетна заплата 1 100лв. Кондуктори: Описание на извършената работа: Таксуване на пътници и проверка на абонаментни карти в автобусите на фирмата; Двусменен режим на работа – първа и втора смяна. Фирма „Транстриумф Холдинг“ АД предлага: Постоянен трудов договор на пълно работно време; Осигурен служебен...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg