Новини
Преустановяване на продажбата на автобусни карти за месец април.
24.03.2020

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯ НА СТРАНАТА, Е ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ С РЕШЕНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

ДАДЕНИ СА ПРЕПОРЪКИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ, СЪЗДАДЕН СЪС ЗАПОВЕД № Р-37/26.02.2020 Г. НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

СЪС ЗАПОВЕД № РД–01–124/13.03.2020 Г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕДИ № РД–01–131/17.03.2020 Г. И № РД–01–139/19.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СА ВЪВЕДЕНИ СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, С КОИТО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ВСИЧКИ ИЗВЪНКЛАСНИ МЕРОПРИЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА, УНИВЕРСИТЕТИТЕ И В ДРУГИТЕ ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И НЕ СЕ ДОПУСКА ПОСЕЩЕНИЕТО И СЪБИРАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА ВЪЗРАСТНИ ХОРА НА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА.

 

ВСИЧКО ТОВА НАЛАГА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ.

 

ПРЕДВИД ГОРЕОПИСАНОТО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ :

 

ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ПРОДАЖБАТА НА АВТОБУСНИ КАРТИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ.

 

 


ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ, СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ“

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.