Съобщения екология
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
23.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Ви информираме, че „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД, гр. София, има следното инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща Приемно-предавателна станция № 4119“, собственост на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД, разположена на покрива на сграда в УПИ VI, кв. 21 по плана на гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ №58Б.

Инвестиционното предложение е ново и е във връзка с повишаване качеството и капацитета на мобилната мрежа на телекомуникациите на Теленор България ЕАД, чрез монтаж на нови антени върху мачта и допълващо оборудване към тях.

        Писмени мнения, становища и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Община Аксаково и в РИОСВ Варна, ул. „Ян Палах” № 4 в 14-дневен срок от съобщаването му.

                                                                  

 


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.