Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
20.03.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                     


план за регулация и застрояване за УПИ XIV-230, кв.30 по плана на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, от който се обособяват три нови урегулирани поземлени имота: XVI-230 и XVII-230 отредени за жилищно строителство и XV-230 за инж.инфраструктура                                                                                                                                      

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.