Съобщения екология
Обява за инвестиционно предложение
18.03.2020
ОБЯВА
За инвестиционно предложение


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-70 / 18.03.2020г., уведомление и допълнителна информация за реализацията на инвестиционно предложение свързано с: „Промяна по време на строителството на обект от „Склад за метални конструкции“ в „Обект за производство на сухи, кремообразни, емулгиращи и желирани смеси“ в поземлен имот с идентификатор 67489.1.993, урбанизирана територия, НТП „За складова база“ с площ 4943 кв. м., местност „Старо село“, село Слънчево, община Аксаково.

 

С Възложител : „АТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД,

С адрес: гр. Варна,

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.