Съобщения
Съобщение
23.10.2019

Общинска администрация Аксаково, съобщава на всички собственици на имоти в местност  „Кум тепе“, землището на гр.Аксаково, област Варна, че с Решения №53.16 от 22.08.2019г. на Общински съвет  гр.Аксаково е създадено селищно образувание с местно значение с наименование „Кум тепе“, попадащо в КР 501, съответно КККР на землище гр.Аксаково в имоти с идентификатори 00182.32.117 и 00182.60.85.

Решението е влязло в сила от дата на обнародването му  в ДВ бр. 72 от 13.09.2019г.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.