Съобщения
Обявяване на конкурс за свободна академична длъжност „доцент" в НВУ „Васил Левски" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
04.09.2019
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg