Съобщения
Съобщение
30.11.2018

Поради влошените метеорологични условия, автобусни карти за месец декември ще се продават в дните 01, 03 и 04.12.2018 г. между 08, 00 и 17, 00 ч. в сградата на народно читалище „Просвета-1905“ – гр. Аксаково, ет. 1

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg