05.02.2016
Протокол от проведен тест за конкурсната длъжност Юрисконсулт към дирекция „АПНО”

ПРОТОКОЛ От проведен тест за конкурсната длъжност Юрисконсулт към дирекция „АПНО” Днес, 29.01.2016 г. в 9.00 ч. в Залата на Общински детски комплекс - адрес:...


26.01.2016
Общинска служба по земеделие гр.Аксакаво съобщава, че в ДВ бр.3 от 12.01.2016г. е публикувана обява за извършване на съвместно уточняване (анкетиране) на границите на земеделските земи, попадащи в териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите „Камарата” и „Коркулука”

Общинска служба по земеделие гр.Аксакаво съобщава, че в ДВ бр.3 от 12.01.2016г. е публикувана обява за извършване на съвместно уточняване (анкетиране) на границите на земеделските...


20.01.2016
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Юрисконсулт към Дирекция "АПНО"

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Юрисконсулт към Дирекция "АПНО"


05.01.2016
Снимки от раздаването на подаръците от Дядо Коледа от 24.12.2015г. пред сградата на читалище "Просвета - 1905" гр.Аксаково

Снимки от раздаването на подаръците от Дядо Коледа от 24.12.2015г. пред сградата на читалище "Просвета - 1905" гр.Аксаково


04.01.2016
Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Аксаково

Съобщение за провеждане на консултацииЗа Екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Аксаково (ПП на ОУПО Аксаково), изготвено на съгласно изискванията...


21.12.2015
Мили деца, заповядайте до елхата, пред сградата на НЧ „Просвета - 1905” гр. Аксаково на 24.12.2015г.

Мили деца,заповядайте до елхата,пред сградата наНЧ „Просвета - 1905 гр.Аксаковона 24 декември 2015 г.от 12:00 до 14:00 часа,за да получите своите подаръциот Дядо Коледа !!!от...


 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg