Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
12.09.2019
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ...

Строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково
28.08.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е за съобщаване съдържанието на общ административен акт На основание чл. 72, ал.1 от Административнопроцесуалния...

Автобусни карти за 2019-2020г.
27.08.2019
Уважаеми съграждани, автобусни карти за ученици в езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища, и студенти редовно обучение, живеещи с постоянен адрес в населените...

Автобусни карти за месец септември
27.08.2019
Автобусни карти за месец септември ще се продават в дните 29.08.2019 г., 30.08.2019 г., 31.08.2019 г., 02.09.2019 г. и 03.09.2019 г. В пункта за продажба на карти...

Олимпийски игри в гр. Аксаково
20.08.2019
На 20 август 2019 г. за втора поредна година се проведоха „Олимпийски игри за всички“ в гр. Аксаково в рамките на проект „Общите спортове-състезанието между...

Механизъм лична помощ
19.08.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ Съгласно Закона за личната помощ: Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за...

Да изчистим България заедно
12.09.2019
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че за поредна година Община Аксаково се присъединява към кампания „Да изчистим България заедно”, която ще се проведе на 14.09.2019г. (събота) от...

Oбява за изготвените проекти на карта на масивите за ползване и на регистър към нея за стопанската 2019-2020 година
28.08.2019
ОБЯВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.АКСАКОВО, На основание чл. 74, ал.З от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) уведомява всички...

Заповеди - Oграничен достъп
27.08.2019
Заповед № РД11-1741 от 21.08.2019 г. гр.СофияЗаповед №РД05-00086-23.08.2019г. гр.ВарнаЗаповед №РД05-00087-23.08.2019г. гр.Варна

Община Аксаково сключи споразумение с Агенция социално подпомагане и Националния осигурителен институт за прилагане на Механизма за личната помощ
16.08.2019
Общината ще бъде доставчик на лична помощ Ползватели на лична помощ до 31 декември 2020 г., съгласно ЗЛП са: Хората с право на чужда помощ, с...

Заповед по чл.ЗУв, алЛ от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция «Земеделие»-Варна и график за провеждане на заседанията на комисията
06.08.2019
Заповед по чл.ЗУв, алЛ от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция «Земеделие»-Варна и график за провеждане на заседанията на комисията

Oбява за изготвените предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година
02.08.2019
ОБЯВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.АКСАКОВО, На основание чл. 72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) уведомява всички...

Съобщение за заседание на ПК на 12.09.2019г.
05.09.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 12.09.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
28.08.2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 053/22.08.2019г. на...

Съобщение за заседание на ПК - 15.08.2019г.
09.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.08.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване на конфликт на...

Съобщение
31.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ С влязло в сила на сила Решение № 1434/10.07.2019г. на Варненски административен съд по административно дело № 1265/2019г. се ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 12, ал....

Съобщение за заседание на ПК - 18.07.2019г.
11.07.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 18.07.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”...

Общински съвет – Аксакво открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Варна за мандат 2020- 2024
11.07.2019
Документът е публикуван на 11.07.2019 г. Общински съвет - Аксаково, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. З от Закона за съдебната власт, чл. 21,...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: план за...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменение на действащия...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменение на действащия...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменение на...

Съобщение
19.08.2019
На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г.,...

Съобщение
19.08.2019
На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г.,...

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
15.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам наследниците на Деспина Николова Наумова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация за...

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. I от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам управителя на „Ша Енд Ша Инвестмънт" ЕООД и всички заинтересовани лица, че е започнало административно...

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
08.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Николай Жеков, Стоян Великов, Стоянка Ханзърова, Димитър Ханзъров, Иван Ханзъров, Тодорка Андонова, Желязко Андонов, Димитър...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
08.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Банчо Банчев, Деспа Калинова, Иванка Костова, Атанаска Радева, Райна Стойкова, Атанас Тодоров, Стоян Тодоров, Станка...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
31.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Георги Влаев, Николай Влаев, Ирина Тодорова, Илия Илиев, Тодорка Миркова, Димитър Койчев, като наследници на...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
31.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам Георги Влаев, Николай Влаев, Ирина Тодорова, Илия Илиев, Тодорка Миркова, Димитър Койчев, като наследници на...

Инвестиционно предложение
16.09.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
11.09.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн....

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
03.09.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн....

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
02.09.2019
ОБЯВА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Основен...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
30.08.2019
ОБЯВА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Изработване...

Съобщение във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
02.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности . В изпълнение на Наредба № 13...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg