Празничен концерт посветен на 24 май
21.05.2018

Mобилен екип на МВР ще проведе срещи с обществеността
02.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ На 9.05.2018г. мобилен екип на МВР ще проведе срещи с обществеността относно сигурността, в населените места: - с.Осеново – от 9:30ч. до 10:30ч. - Генерал Кантарджиево - от...

Международна среща „Нашата Европа“ в рамките на проект „Бъдещето на Европа –презараждане“, финансиран от Програма „Европа на гражданите“ на Европейския съюз.
05.04.2018
Уважаеми съграждани, В периода 18-20 Април 2018 г. в Аксаково ще се проведе международна среща „Нашата Европа“ в рамките на проект „Бъдещето на Европа –презараждане“, финансиран...

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
28.03.2018
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Във връзка с активирани свлачищни процеси в южната част на СО „Черноморска панорама“/ Перчемлията/, в следствие на което е подкопан бетонов път, обслужващ част...

Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксоково и Белослав“ находящо се в землището на с. Въглен няма да рабори
28.02.2018
УВАЖАЕМИ ПОЛЗВАТЕЛИ, Уводомявам Ви, че поради влошените метеорологични условия на 28.02.2018г., „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксоково и Белослав“ находящо се в землището...

Със заповед № 133 от 27.02.2018 година на Кмета на Община Аксаково се преустановява учебно - възпитателният процес за периода от 01.03.2018г. до 02.03.2018 година (включително)
27.02.2018
Със заповед № 133 от 27.02.2018 година на Кмета на Община Аксаково се преустановява учебно - възпитателният процес за периода от 01.03.2018г. до 02.03.2018 година...

Областният информационен център-Варна провежда обиколка със събития във всички общини на област Варна
12.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ Областният информационен център-Варна провежда обиколка със събития във всички общини на област Варна. Темата е „Европа за младите предприемачи“. Събитията се организират с участието на...

По повод предстоящите Великденски празници „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксакво и Белослав”, землище с. Въглен, Община Аксаково, ще работи с променено работно време
05.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ”, ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪГЛЕН, ОБЩИНА...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт към Дирекция „Административно, правно и нормативно обслужване“
02.04.2018
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт към Дирекция „Административно, правно и нормативно обслужване“ Дарина Младенова Монева Косена Димитрова Костова Конкурсът,...

Във връзка с активирани свлачищни процеси в южната част на СО „Черноморска панорама“/
28.03.2018
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Във връзка с активирани свлачищни процеси в южната част на СО „Черноморска панорама“/ Перчемлията/, в следствие на което е подкопан бетонов път, обслужващ част...

Община Аксаково обявяба конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” към Дирекция „АПНО”
15.03.2018
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за...

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт към Дирекция „Административно, правно и нормативно обслужване“
20.02.2018
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт към Дирекция „Административно, правно и нормативно обслужване“ Дарина Младенова Монева Дарко Янакиев Георгиев Конкурсът,...

Съобщение за заседание на ПК на 17.05.2018г
11.05.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 1. На 17.05.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
20.04.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 034/19.04.2018г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 20.04.2018
20.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 20.04.2018г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси,...

Съобщение за заседание на ПК на 11 и 12.04.2018г.
04.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 11.04.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
22.03.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 033/22.03.2018г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 15.03.2018г.
07.03.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.03.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен...

ЕЛИТ ХОУМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1701/26.09.2017 г. ДО ЕДУАРД ТОМАС КЕАРИ И ДЖОН ДЕВЕРОН УПРАВИТЕЛИ НА “ЕЛИТ ХОУМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 55 ГР. СОФИЯ УВАЖАЕМИ...

ИСТ САЙД ООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1694/26.09.2017 г. ДО СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ ШЛИССЕР УПРАВИТЕЛ НА “ ИСТ САЙД” ООД УЛ. „ФРЕДЕРИК ШОПЕН” № 16, ЕТ. 1 ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН...

КОСИОНИС ООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1693/26.09.2017 г. ДО КИРИАКОС ПСАРАС УПРАВИТЕЛ НА “КОСИОНИС” ЕООД УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ” № 22, ЕТ. 2, АП. 3 ГР. СОФИЯ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПСАРАС, Уведомявам...

ГРЕЛОИ ЕООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1696/26.09.2017 г. ДО ЛОИЗОС ГРИГОРИАДИС УПРАВИТЕЛ НА “ ГРЕЛОИ” ЕООД УЛ. „ГАБРОВО” № 43, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 13 ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ...

ЕВРОСИЛЕКС КРИСТАЛ СПА ЕООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1692/26.09.2017 г. ДО ГЕОРГИ ИЛИЕВ СТРАТИЕВ УПРАВИТЕЛ НА “ЕВРОСИЛЕКС КРИСТАЛ СПА” ЕООД УЛ. „РУСЕ” № 15, ЕТ.2 ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТРАТИЕВ, Уведомявам Ви,...

БРИТИШ БЪЛГЕРИЪН ВИЛАС ООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1697/26.09.2017 г. ДО ПИТЪР ДЖОН ГАЛАГЕР УПРАВИТЕЛ НА “БРИТИШ БЪЛГЕРИЪН ВИЛАС” ООД БУЛ. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ” № 92 ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАЛАГЕР, Уведомявам Ви,...

Протокол №36 от 16.03.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ
09.05.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.38/08.05.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4,...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.04.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-21/20.04.2018г. на Директор...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
23.04.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: изменението на...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
23.04.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: изменението на...

Съобщение
17.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с публикувана обява в ДВ /бр.27/27.03.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
26.03.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-17/20.03.2018г. на Директор...

ОБЯВЛЕНИЕ
04.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

ОБЯВЛЕНИЕ
04.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: ХРИСТО ХРИСТОВ
05.04.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: ХРИСТО ХРИСТОВ, че е започнало административно производство за заверка на молба-...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: СВЕТЛА СТОЯНОВА
05.04.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: СВЕТЛА СТОЯНОВА, че е започнало административно производство за заверка на молба-...

Инвестиционно предложение "Рехабилитация и ремонт на язовир "Засмяно" за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми (аквакултури), осъществяване на риболовен, селски и екологичен туризъм" с възложител "Интели Инвест" ЕООД
04.04.2018
ОБЯВА до засегнатото население на община Аксаково На основание чл. 6, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (ДВ. бр.91/25.09.2002г., с изм. и доп.),...

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: Георги Желязков
21.03.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам лицето: Георги Желязков, че е започнало административно производство за заверка на молба...


Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg