18.08.2015
Програма по случай празника на гр.Аксаково

Програма по случай празника на гр.Аксаково


03.08.2015
Приети проекти на планове на новообразуваните имоти за територията на община Аксаково, област Варна

О Б Я В Л Е Н И Е: Община Аксаково, област Варна на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ и във връзка с т.4.16 от...


23.07.2015
Съобщение във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, Ви уведомяваме следното: 1. На 04.08.2015...


13.07.2015
Ред на изява във Фолклорен фестивал Света Марина 2015

РЕД НА ЯВЯВАНЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СВЕТА МАРИНА” 17 юли 2015г. с. Ботево общ. Аксаково откриване 11:30 ч. 11:30 ч. до 12:00 ч. официално откриване...


03.07.2015
Уведомление - дезинсекционни мероприятия

ВНИМАНИЕ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 чл. 9, ал.1 от 08.04.2004год. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ ОБЩИНА АКСАКОВО ВИ,...


02.07.2015
Покана

Уважаеми дами и господа,Имам удоволствието да Ви поканя на Междинна пресконференция по проект "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)",...


 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg