За проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: "Прозрачна и достъпна общинска администрация"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Република България, Североизточен район за планиране, област Варна, общини Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик, Дългопол.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 958 938,05 лева

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Аксаково.

ПАРТНЬОРИ: община Аврен, община Белослав, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол.
Покажи цялата информация

 
23.07.2015
Съобщение във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, Ви уведомяваме следното: 1. На 04.08.2015...


13.07.2015
Ред на изява във Фолклорен фестивал Света Марина 2015

РЕД НА ЯВЯВАНЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СВЕТА МАРИНА” 17 юли 2015г. с. Ботево общ. Аксаково откриване 11:30 ч. 11:30 ч. до 12:00 ч. официално откриване...


03.07.2015
Уведомление - дезинсекционни мероприятия

ВНИМАНИЕ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 чл. 9, ал.1 от 08.04.2004год. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ ОБЩИНА АКСАКОВО ВИ,...


02.07.2015
Покана

Уважаеми дами и господа,Имам удоволствието да Ви поканя на Междинна пресконференция по проект "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)",...


30.06.2015
Практически препоръки за пътна безопасност на децата през лятната ваканция – 2015 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ За пътна безопасност на децата през лятната ваканция – 2015 г. Тези препоръки се базират на анализа на пътнотранспортните произшествия с деца и...


12.06.2015
Прием детски градини 2015 -2016г.

Списък на децата приети в детски градини гр.Аксаково и гр.Игнатиево през учебната 2015-2016г. ОДЗ "Дружба" гр.Аксаково ОДЗ "Детство мое" гр.Аксаково ОДЗ "Мир" гр.Игнатиево


 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
www.eufunds.bg