Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор
04.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА АКСАКОВО Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление...

Конкурс “ Аз съм Европеец ”
03.02.2020
Конкурс “ Аз съм Европеец ” Община Аксаково в партньорство с община Вила Нова де Сейвейра /Португалия/, Озило /Италия/, Нова горица /Словения/, Дългопол /България/ с подкрепата...

Автобусни карти за месец февруари 2020г.
27.01.2020
Уважаеми съграждани, автобусни карти за месец февруари ще се продават в дните 28.01.2020 г., 29.01.2020 г., 30.01.2020 г., 31.01.2020 г. и 01.02.2020 г. вкл. в...

Среща с г-н Илиян Карагьозов- заместник областен управител на област Варна
17.01.2020
На 6.02.2020г. от 14-16ч., ет.1 зала 1 на Общинска администрация ще се проведе среща с г-н Илиян Карагьозов- заместник областен управител на област Варна за...

Автобусни карти за месец януари 2020г.
23.12.2019
Уважаеми съграждани, автобусни карти за месец януари ще се продават в дните 27.12.2019 г., 28.12.2019 г., 30.12.2019 г., 02.01.2020 г. и 03.01.2020 г. в сградата...

Мили деца, заповядайте до елхата, пред сградата на НЧ „Просвета - 1905” гр. Аксаково
20.12.2019

Проект - „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“
17.02.2020
„Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор № BG05M9OP001-1.082-0001 по процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня-Аксаково“- «Инвестиции в образование и заетост» Община Аксаково стартира...

Покана за обществено обсъждане
17.12.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ относно предложения за именуване на улици в с. Въглен, Община Аксаково УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 17 януари 2020г. от 18:00 часа в салона на...

Покана за обществено обсъждане
05.12.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ относно предложения за именуване на улици в с. Любен Каравелово, Община Аксаково УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 6 януари 2020г. от 18:00 часа в салона...

Съобщение за преустановяване на услугата за събиране на строителни отпадъци „от врата на врата” от територията на община Аксаково
07.11.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА УСЛУГА ЗА СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ „ОТ ВРАТА НА ВРАТА” ОТ ТЕРИТОРИЯТА...

Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.
30.10.2019
Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.

Съобщение
23.10.2019
Общинска администрация Аксаково, съобщава на всички собственици на имоти в местност „Кум тепе“, землището на гр.Аксаково, област Варна, че с Решения №53.16 от 22.08.2019г. на...

Съобщение за заседание на ПК -20.02.2020
13.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 20.02.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения,...

Съобщение
04.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от...

Съобщение за заседание на ПК - 23.01.2020г.
17.01.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 23.01.2020г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения,...

Съобщение
06.01.2020
С влязло в сила на сила Решение № 2369/09.12.2019г. на Варненски административен съд по административно дело № 2169/2019г. се отменят: чл. 40, ал. 1 ,...

Съобщение за заседание на ПК на 31.12.2019г
27.12.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 31.12.2019г. от 10:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство...

Съобщение за заседание на ПК на 12.12.2019г.
05.12.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 12.12.2019г. от 12:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
14.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
14.02.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: план за застрояване за...

Съобщение
13.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Георги Бакалов,...

Обявление
10.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
04.02.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменението на действащия план...

Съобщение
28.01.2020
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и...

Обявление
18.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково,...

Съобщение
03.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ На основание на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 3, подточка „а“...

Обявление
29.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково,...

Обявление
22.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна...

Обява
10.01.2020
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост...

Обявление
06.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.40, ал.4 от ЗОС, Община Аксаково обявява, че е постъпило предложение с вх. № 9400-132/14.02.2019 г. от наследниците на Ненко Иванов Узунов,...

Съобщение във връзка с Инфлуенца по птиците
10.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с набелязване на мерки за недопускане проникване и разпространението на Инфлуенца по птиците на територията на община Аксаково, на заседание на общинска епизоотична...

Съобщение във връзка с Африканска чума по свинете
10.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с набелязване на мерки за недопускане проникване и разпространението на Африканска чума по свинете на територията на община Аксаково на заседание на общинска...

Съобщение за ползване на водовземно съоръжение
24.01.2020
Съобщение за ползване на водовземно съоръжение

Обява
09.01.2020
ОБЯВА Във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за:...

Обява
08.01.2020
ОБЯВА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Генерал Кантаржиево,...

Съобщение
06.01.2020
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg