28.09.2015
Приети са помощни кадастрални планове и планове на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местностите „Кара тепе”, „ До село / Мицкова нива” и „ До стрелбището” – земеделски земи, КР 602, 603 и 400, землище град Игнатиево

Община Аксаково, област Варна на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи №№147, №148 и 149 всички от 19.06.2015г. на комисията по чл.28б,...


18.08.2015
Програма по случай празника на гр.Аксаково

Програма по случай празника на гр.Аксаково


03.08.2015
Приети проекти на планове на новообразуваните имоти за територията на община Аксаково, област Варна

О Б Я В Л Е Н И Е: Община Аксаково, област Варна на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ и във връзка с т.4.16 от...


23.07.2015
Съобщение във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, Ви уведомяваме следното: 1. На 04.08.2015...


13.07.2015
Ред на изява във Фолклорен фестивал Света Марина 2015

РЕД НА ЯВЯВАНЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СВЕТА МАРИНА” 17 юли 2015г. с. Ботево общ. Аксаково откриване 11:30 ч. 11:30 ч. до 12:00 ч. официално откриване...


03.07.2015
Уведомление - дезинсекционни мероприятия

ВНИМАНИЕ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 чл. 9, ал.1 от 08.04.2004год. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ ОБЩИНА АКСАКОВО ВИ,...


 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg